Welkom op de site van BSPBOOKSTORE
De uitgever van boeken rondom CAD software, Meten en Technisch tekeninglezen.
Innovatief blended onderwijs.
Zelfsturend lesmateriaal in combinatie met e-learning.
Altijd up-to-date
Elk jaar de laatste stand van de techniek beschikbaar.

Onze uitgaven

E-learning

Visie

Autodesk Inventor

De Autodesk Inventor serie bestaat uit drie delen, namelijk een basis boek en twee gevorderde boeken. De twee gevorderde boeken zijn opgedeeld in twee domeinen, namelijk werktuigbouwkunde en plaatwerk-constructie. Binnen Inventor zijn verschillende applicaties die het mogelijk maken om losse parts te tekenen, of parts samen te stellen in assemblies. Van deze samenstellingen zijn exploded views te maken met de presentation module.  De losse parts, samenstellingen of presentations kunnen apart op een 2D werktekening gezet worden. Deze werktekeningen vormen de basis voor het productieproces bij het vervaardigen van het product.

Binnen het basisboek worden deze elementen behandeld (gele delen in onderstaand overzicht). In de gevorderde boeken wordt er dieper op de stof ingegaan en  komen de groene onderdelen ook nog aan bod.
Zoals alle andere uitgaven van BSPBookstore zijn deze boeken erop gespitst dat de lerende zelfstandig aan de slag kan. Zodat persoonlijk en individueel onderwijs plaats kan vinden.
Momenteel worden de volgende uitgaven ondersteund en geleverd:
 • 2014
  • Basis (ISBN:9789082190809)
  • Gevorderd werktuigbouwkunde (ISBN: 9789082190816)
  • Gevorderd plaatwerk-constructie (ISBN: 9789082190823)
 • 2015
  • Basis (ISBN: 9789082190830)
  • Gevorderd werktuigbouwkunde (ISBN: 9789082190847)
  • Gevorderd plaatwerk-constructie (ISBN: 9789082190854)
  • Compleet (basis +werktuigbouwkunde + Plaatwerk-constructie) (ISBN:9789082190861)
 • 2016
  • Basis (ISBN:9789082473025)
  • Gevorderd werktuigbouwkunde (ISBN:9789082473070)
  • Gevorderd plaatwerk-constructie (ISBN:9789082473087)
 • 2017
  • Basis (ISBN: 9789492682000)
  • Gevorderd (ISBN: 9789492682017)
  • Basis + Gevorderd (ISBN: 9789492682024)
 • 2018 (bij alle versies is er de keus uit een boek met first angle of third angle tekeningen)
  • Basis
  • Gevorderd
  • Basis + Gevorderd

 

3D cad design methode

SolidWorks

SW-gevorderd-2015

De SOLIDWORKS serie bestaat uit twee delen, namelijk een basis boek en een gevorderde boek. Binnen SolidWorks zijn verschillende modules die het mogelijk maken om losse parts te tekenen, of parts samen te stellen in assemblies. Van deze samenstellingen zijn exploded views te maken met de presentation module.  De losse parts, samenstellingen of presentations kunnen apart op een 2D werktekening gezet worden. Deze werktekeningen vormen de basis voor het productieproces bij het vervaardigen van het product.
Binnen het basisboek worden deze elementen behandeld. In het gevorderde boek wordt er dieper op de stof ingegaan en  komen de geavanceerde functies aan bod.
Zoals alle andere uitgaven van BSPBookstore zijn deze boeken erop gespitst dat de lerende zelfstandig aan de slag kan. Zodat persoonlijk en individueel onderwijs plaats kan vinden.
Momenteel worden de volgende uitgaven ondersteund en geleverd:
 • 2014-2015
  • Basis (ISBN:9789082190878)
  • Basic (Engels) (ISBN: 9789082190885)
 • 2015-2016
  • Basis (ISBN: 9789082473063)
  • Gevorderd (ISBN: 9789082473001)
  • Advanced (Engels) (ISBN:9789082473018)
  • Compleet (Basis+gevorderd) (ISBN:9789082473056)
 • 2016-2017
  • Basis (ISBN: 9789082530407)
  • Gevorderd (ISBN 9789082530414)
  • Compleet (Basis + gevorderd) (ISBN: 9789082530421)
  • Complete (Basic + advanced) (ISBN: 9789082530438)
 • 2017-2018
  • Basis (ISBN: 9789082530469)
  • Gevorderd (ISBN 9789082530483)
  • Compleet (Basis + gevorderd) (ISBN: 9789082530476)
  • Complete (Basic + advanced) (ISBN: 9789082530490)

Technisch tekeninglezen

Het omKlein_TL_2016_elearninggaan met 2D tekeningen vereist kennis en vaardigheden en met dit boek leert de student aan de hand van praktische opdrachten de internationale afspraken en normen toe te passen in en te vertalen naar de praktijk.

Daarnaast is er ook weer de mogelijkheid tot verdieping middels de e-learning module. Deze bevat vele verdiepingsopdrachten die ervoor zorgen dat de student na voltooiing van deze module met recht kan zeggen dat hij/zij toegerust is op herkenning, duiding, en toepassing van de opgedane kennis in de praktijk.

Momenteel hebben we voor de Tekeninglezen serie de volgende uitgaven:

 • 2015
  • basis (ISBN:9789082190892)
 • 2016
  • basis (ISBN: 9789082473049)
  • basis + e-learning (ISBN: 9789082473032)

 

Vorm- en plaatstoleranties 2017

In dit cursusboek gaan we dieper in op de vorm- en plaatstoleranties, of beter gezegd de geometrische product specificaties (geometric product specification (GPS)). De toepassingen, aanduidingen en eisen zijn vastgelegd in normen: De Europese norm is de ISO 1101:2013.
GPS komen veel voor op technische tekeningen. Dit boek gaat dieper in op deze geometrische toleranties. Er wordt aan de hand van duidelijke voorbeelden uitgelegd hoe deze toleranties op tekening gezet worden met daarbij in 3D de uitleg welke afwijking wel of niet toegestaan is.
Natuurlijk zijn dit maar een aantal voorbeelden, de mogelijkheden om deze toleranties in te zetten zijn eindeloos. Door middel van deze voorbeelden willen we een aantal handvatten geven waarop gelet moet worden wanneer men met een bepaalde geometrische tolerantie te maken krijgt. Ieder hoofdstuk een aantal vragen die de cursist uitdaagt de lastige stof goed onder de knie te krijgen.

Door de opbouw van het boek, in combinatie met de E-learning module kan de lerende zelfstandig en in eigen tempo het boek en de opdrachten uitwerken. Dit biedt een docent de mogelijkheid om de lerende optimaal te kunnen begeleiden zodat iedereen in eigen tempo kan werken en gemotiveerd blijft. E-learning is geschikt voor computer, tablet en telefoon.

 

De Vorm- en plaatstolerantie waaier is een handig hulpmiddel om in de klas te hebben. Snel de tolerantiesoort opzoeken en achterhalen “hoe het ook alweer zat” .Deze waaier geeft kort een aantal voorbeelden van Geometrische Product Specificaties, in de volksmond bekend als Vorm- en Plaatstoleranties. Van iedere tolerantie worden er één of meerdere voorbeelden gegeven. De interpretatie hiervan wordt met behulp van duidelijke 3D afbeeldingen uitgelegd.

Deze waaier is een handig hulpmiddel om snel en effectief alle vorm- en plaatstoleranties op te zoeken.

Autodesk Autocad (mechanical)

Het softwarepakket van Autodesk Autocad is een algemeen begip binnen ontwerpen in de techniek. Voor ontwerpen van mechanische installaties heeft Autodesk Autocad Mechanical. Met dit softwarepakket kunt u snel en eenvoudig 2D tekeningen ontwerpen met een focus op het ontwerpen binnen de werktuigbouwkunde.

Met de boekenserie Autocad mechanical krijgt u de vaardigheden aangeleerd om het softwarepakket eigen te maken. Binnen de serie hebben een basis en een gevorderde versie. Elk jaar wordt er een nieuwe versie uitgegeven om aansluiting te blijven vinden binnen het softwarepakket.

Momenteel hebben we deze versies beschikbaar:

 • 2014
  • Basis (ISBN nog in aanvraag)
 • 2016
  • Basis + gevorderd (ISBN: nog in aanvraag)