BSPBookstore » Products Page » Geometrische meettechnieken » Geometrische meettechnieken 2016

In dit boek worden de vele aspecten van geometrische techniek doorlopen.

Geometrische meettechniek staat voor alles dat met lengtemeting te maken heeft, maar daarnaast bevat het ook de vorm, oppervlakteruwheid, de ligging en de plaats van een (deel van) een product.

De geometrische meettechniek heeft tot doel het kwaliteitsniveau van een product en de productiviteit te verhogen. Voor een betrouwbare beoordeling van een product zijn goede en gekwalificeerde meetinstrumenten onmisbaar, maar dat geldt ook voor goed opgeleide mensen op dit gebied. Steeds vaker wordt de werkvloer een vaste en belangrijke schakel binnen het kwaliteitsmanagement van een bedrijf.

Het is lastig een boek of cursus te vinden die je goed voorbereidt op de praktijk en we denken met dit boek een stap in de goede richting gezet te hebben. Dit omdat het boek is voorzien van veel opdrachten binnen de diverse hoofdstukken en de (deels visuele) toelichting op de meet- en controlemiddelen welke worden behandeld.

BSPbookstore heeft ervoor gekozen het boek een praktische benadering in een modern jasje mee te geven. Dit vertaalt zich in twee zaken welke de leerling zal doorlopen. Het gaat daarbij om dit boek enerzijds, met de noodzakelijke theoretische uitleg en de daaraan gekoppelde opdrachten en om de e-learning module anderzijds, welke dient als aanvulling op dit boek.

Men kan echter ook voor alleen het boek kiezen. Ook in dat geval zal er na het voltooien van dit boek een gedegen basis gelegd zijn voor het in de praktijk omgaan met alle facetten van geometrische meettechniek.

Ieder hoofdstuk in dit praktijkboek zal zijn voorzien van opdrachten. Deze zijn zowel theoretisch als praktisch van aard en de theorie wordt direct gekoppeld aan de praktijk. De praktische opdrachten uiten zich veelal in tekeningen met een product dat uitnodigt tot de uit te voeren opdracht(en). De theoretische opdrachten kunnen zowel open vragen, meerkeuzevragen als geponeerde stellingen zijn. Op deze manier is diversificatie in het opdrachtspectrum aangebracht, ook om de leerling zoveel mogelijk zelf op onderzoek uit te laten gaan en hem/haar te prikkelen en na te denken over de materie. De opdrachten worden zowel tussen uitleg en paragrafen weergegeven, alsmede aan het einde van een hoofdstuk.

Aantal

Prijs: ā‚¬36,00

Loading Winkelwagen wordt bijgewerkt...

Mensen die dit product kochten waren ook geïnteresseerd in