Het softwarepakket van Autodesk Autocad is een algemeen begip binnen ontwerpen in de techniek. Voor ontwerpen van mechanische installaties heeft Autodesk Autocad Mechanical. Met dit softwarepakket kunt u snel en eenvoudig 2D tekeningen ontwerpen met een focus op het ontwerpen binnen de werktuigbouwkunde.

Met de boekenserie Autocad mechanical krijgt u de vaardigheden aangeleerd om het softwarepakket eigen te maken. Binnen de serie hebben een basis en een gevorderde versie. Elk jaar wordt er een nieuwe versie uitgegeven om aansluiting te blijven vinden binnen het softwarepakket.

Momenteel hebben we deze versies beschikbaar:

  • 2014
    • Basis (ISBN nog in aanvraag)
  • 2016
    • Basis + gevorderd (ISBN: nog in aanvraag)