Winkel

CNC programmeren basis

Het leer- en werkboek CNC Programmeren legt de basis uit van het CNC programmeren. Hierbij wordt niet alleen het programmeren uitgelegd maar wordt er op de juiste momenten aanvullende informatie geboden om, naast de kennis van de programmatuur, ook inzicht te krijgen in de aanpak om een bepaald werkstuk te maken.

De werkvoorbereiding; waarin de bewerkingsvolgorde, nulpunten en tooling bepaald worden komt bij ieder nieuw werkstuk aan bod.

De rode draad in het boek is de programmatuur. De belangrijkste functies komen uitgebreid aan bod. We gaan niet meteen in op alle coderingen in het programma. In plaats daarvan wordt stap voor stap de op dat moment relevante informatie uitgelicht.

Dit boek is geschreven in de standaard ISO codering met als uitvalbasis de Haasmachines.

2020: ISBN 9780492682659
2020: ISBN 9780492682666 Economy (zwart-wit, 17x24cm)

BSPBookstore maakt onderwijs persoonlijk. Met onze bewezen methode gaat een lerende zelfstandig en op zijn/haar eigen tempo door het lesmateriaal. De methode is zo opgezet dat men leert denken als een expert. Een expert heeft een bepaalde manier van denken (structuur) om tot het gewenste resultaat te komen. Het lesmateriaal biedt deze structuur, in het begin volledig gestuurd, daarna steeds meer zelfstandig. Uitgangspunt is dat er iedere keer resultaat behaald wordt. Dit zorgt voor motivatie en drive tijdens het leren. De methode wordt gestuurd door een e-learningsysteem wat ervoor zorgt dat er direct feedback beschikbaar is en waarmee een expert zijn/haar studenten kan volgen. Het Learning Management Systeem bevat de mogelijkheid om leren inzichtelijk te maken en hierdoor leren goed te organiseren.
Taal

Nederlands, Engels