Winkel

Technisch Tekeninglezen 2020 Praktijk

Dit boek is een aanvulling voor het boek Technisch Tekeninglezen 2020. Dit werkboek bevat een aantal tekeningen met bij iedere tekening vragen, welke in de E-learningmodule te vinden zijn.
De tekeningen in dit boek simuleren praktijkvoorbeelden waardoor deze niet altijd exact volgens de norm getekend zijn. De vragen bij de oefeningen zijn gebaseerd op ervaringen en ‘tekenonduidelijkheden’ in de praktijk waardoor dit boek veel inzichten aan zowel de tekenaars alsook de tekeninglezers geeft.
We zijn ervan overtuigd dat de werkmethode van dit boek; ‘Learning by doing’, bij uitstek geschikt is om een praktisch gericht programma als SolidWorks te leren gebruiken.

Dit boek is beschikbaar in de uitgaven 2016, 2017,  2018 en 2020

Er is een Third angle en een First angle uitgave

Categorie:
BSPBookstore maakt onderwijs persoonlijk. Met onze bewezen methode gaat een lerende zelfstandig en op zijn/haar eigen tempo door het lesmateriaal. De methode is zo opgezet dat men leert denken als een expert. Een expert heeft een bepaalde manier van denken (structuur) om tot het gewenste resultaat te komen. Het lesmateriaal biedt deze structuur, in het begin volledig gestuurd, daarna steeds meer zelfstandig. Uitgangspunt is dat er iedere keer resultaat behaald wordt. Dit zorgt voor motivatie en drive tijdens het leren. De methode wordt gestuurd door een e-learningsysteem wat ervoor zorgt dat er direct feedback beschikbaar is en waarmee een expert zijn/haar studenten kan volgen. Het Learning Management Systeem bevat de mogelijkheid om leren inzichtelijk te maken en hierdoor leren goed te organiseren.
UItgave

2016, 2017, 2018

Projectiemethode

First Angle, Third Angle