Deze waaier geeft kort een aantal voorbeelden van Geometrische Product Specificaties, in de volksmond bekend als Vorm- en Plaatstoleranties. Van iedere tolerantie worden er één of meerdere voorbeelden gegeven. De interpretatie hiervan wordt met behulp van duidelijke 3D afbeeldingen uitgelegd.

Deze waaier is een handig hulpmiddel om snel en effectief alle vorm- en plaatstoleranties op te zoeken.